title

Zonta Says NO to Violence Against Women

"Zonta Says NO to Violence Against Women” is een bewustwordingscampagne van Zonta International om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en meisjes, veraf en dichtbij.  De actie loopt van 25 november tot 10 december. 16 dagen van activisme tegen geweld op vrouwen, als antwoord op de oproep van de Verenigde Naties in 1991 om iets tegen het geweld te doen. 

Deze actie sluit aan bij de 4 pijlers waarrond Zonta werkt: Onderwijs - Service – Bewustwording van het statuut van de vrouw en Netwerken.Last posts